Sidranje plošč za konzolna dvigala

Sidranje plošč za konzolna dvigala v proizvodnji z izračunom ter izborom sider

Izdelali smo statični izračun in armaturni načrt za temelje konzolnega dvigala v industrijskem objektu. Izdelali izračun in izbrali sidra za sidranje jeklenih plošč konzolnih dvigal. Temelje in sidranje smo kasneje tudi izvedli.