Perovo – jeklena konstrukcija

Izdelava projekta PZI

Predmet projekta je bila izvedba nove jeklene nosilne konstrukcije znotraj obstoječe montažne AB industrijske stavbe. Osnova za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij so bile meritve na objektu. Obstoječi objekt je obsegal pritličje in nadstropje, predvidena pa je bila izvedba dodatne etaže, med pritličjem in nadstropjem, ter nadstropjem in streho. Obtežba iz dodatnih dveh etaž se preko svoje vertikalne konstrukcije prenaša na svoje novo izvedene točkovne temelje, ki so sidrani v obstoječe temelje objekta.

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti smo izdelali po tehničnih predpisih Eurocode.

Poleg PZI načrta gradbenih konstrukcij, smo izdelali tudi PZI načrt strojnih inštalacij.