Nova gradnja družinske enostanovanjske hiše

Izdelava načrta gradbenih konstrukcij PZI

Predmet projekta je novogradnja enodružinske stanovanjske hiše. Tlorisne dimenzije stavbe znašajo 10,7 m x 8 m. Po višini obsega pritličje in mansardo. Sleme strehe se nahaja na višini 8,3 m, merjeno od nivoja pritličja. Temeljenje objekta je plitvo na temeljni plošči. Nosilne stene so iz opečnih blokiov debeline 25 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Za stranko smo izdelali statični izračun in armaturni načrt za izvedbo.