Nadstrešek pri vhodnih vratih

Ker je na vhodna vrata v poletnem popoldanskem času pripekalo sonce, pozimi pa je ob tem delu objekta močno pihalo, se je investitor odločil za izdelavo nadstreška, ki ga je zaupal našemu podjetju. Izdelali smo mu idejne risbe, na podlagi katerih se je odločil za končno varianto iz katere smo nato naredili delavniški načrt.

Izdelali smo delno zaprt nadstrešek iz lesa z enako končno obdelavo kot lesena fasada, ki se je že nahajala na objektu. Nadstrešek lepo poudari vhod in je krit s stekleno streho.