Merilna mesta Agencije RS za okolje

Inženiring v pripravi, strokovni nadzor pri gradnji

Meteorološke in hidrološke merilne mreže za spremljanje stanja vodnega okolja ne pokrivajo dovolj celotnega ozemlja Slovenije, hkrati pa je tudi tehnično in tehnološko stanje nekaterih že obstoječih merilnih mest slabo oz. zastarelo. Zato se je Agencija Republike Slovenije za okolje odločila za izvedbo projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«.

Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske unije. V okviru navedenega projekta se izvaja izgradnja, posodobitev ali rekonstrukcija 248 merilnih mest na različnih lokacijah po vsej Sloveniji za spremljanje stanja padavinskih, površinskih in podtalnih vod.

Naše podjetje izvaja inženiring v pripravi ter izvedbi za merilna mesta vključno s strokovnim nadzorom nad gradnjo za 110 lokacij.