Laboratorijski prizidek Agencije RS za okolje

Strokovni nadzor pri gradnji

Agencija Republike Slovenije za okolje na območju Bežigrada (Ljubljana), poleg obstoječe zgradbe na naslovu Vojkova cesta 1b, gradi stavbo namenjeno kemijsko – analitskemu, umerjevalnemu in biološkemu laboratoriju. V njej so predvideni prostori službe za vzdrževanje merilne mreže, prostori hidrološke in meteorološke prognoze, skupni in skladiščni prostori ter prostori energetike.

Objekt je zasnovan kot lamela osnovnih dimenzij 37.5m x 14.90m, 2K+P+4N, ki je postavljena v geometrijo Peričeve ulice. Z obstoječo stavbo tvori črko H in dva atrija. Programsko se servisni in skladiščni prostori zvrstijo v kletnih etažah, pritličje, 3. in 4. nadstropje je namenjeno pisarnam, prvo ter drugo nadstropje laboratorijem.

Predvideni objekt je oblikovno zasnovan kot tehnološki objekt z vidnimi inštalacijami in tehnično fasado, ki služi za senčenje in vzdrževanje objekta. Stavba je racionalna in energijsko varčna.