Koritasti silosi KD

Izdelava statičnega izračuna in armaturnega načrta (PZI)

Predmet projekta je bila novogradnja silosov za deponiranje zemljin.

Tlorisne dimenzije stavbe znašajo 16.7 m x 29.3 m. Vertikalna nosilna konstrukcija je sestavljena iz AB sten in stebrov. Ostrešje je izvedeno iz aluminijastega paličja.