Industrijski tlak uvozne rampe Ljubljanski grad

Izvedba gradbenih in obrtniških del


Na Ljubljanskem gradu smo uredili uvozno rampo na servisnem vhodu. Izdelali smo betonski industrijski tlak. Tlak se je od obstoječe plošče ločil s PVC folijo. Betonska mešanica izdelana po posebni recepturi se je nato razprostrla po prostoru. Vrhnja plast betona se je obdelala s kvarcnim posipom. Klančina se je zaradi zagotovitve protidrsnosti še finalno metličila.