Hiša Hraše

Nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve

Montažna hiša je prosto stoječa stanovanjska hiša s pritličjem in nadstropjem. Temeljenje objekta je izvedeno z armirano betonsko temeljno ploščo, ki je toplotno izolirana s ekstrudiranim polistirenom. Stene so montažne z leseno konstrukcijo ter vmesno toplotno izolacijo. Fasada je iz kamene volne.

Hiša spada pod nizkoenergijski objekt (razred A1, potrebna toplota za ogrevanje 8 kWh/m2). Ogrevanje prostorov se zagotavlja preko toplotne črpalke, prav tako se pripravlja tudi topla sanitarna voda. Vsi prostori se prezračujejo preko rekuperacije, ki vrača toploto in tako ogreva svež zrak.