Hiša Drulovka

Nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve

Montažna hiša je prostostoječa stanovanjska hiša s pritličjem in nadstropjem. Temeljenje objekta je izvedeno z armirano betonsko temeljno ploščo, ki je toplotno izolirana s ekstrudiranim polistirenom. Stene so montažne z leseno konstrukcijo ter vmesno toplotno izolacijo. Fasada je iz kamene volne.

Hiša spada pod nizkoenergijski objekt. Ogrevanje prostorov se zagotavlja preko toplotne črpalke, prav tako se pripravlja tudi topla sanitarna voda. Vsi prostori se prezračujejo preko rekuperacije, ki vrača toploto in tako ogreva svež zrak.