Cesta Cerkno

Nadzor nad izvedbo ceste Cerkno

Konec februarja in v začetku marca 2016, je žled močno poškodoval večinoma listnate gozdove v precejšnjem delu občine Cerkno. Med Med drugim je bil tudi močno poškodovan bukov gozd na strmem prisojnem pobočju Bevkovega vrha. Pri tem so se v pasu širine okoli 100 m polomila, podrla in s koreninami izruvala številna drevesa. Ker po tem strmem pobočju poteka tudi asfaltirana lokalna cesta LC 043470 Otalež – Jazine, so podrta drevesa s koreninami s seboj povlekla tudi del nasipa ceste in poškodovala nekatere podporne zidove. To spodkopano brežino je v naslednjih deževnih obdobjih površinska voda še dodatno erodirala, tako da je bila bankina ceste na daljših odsekih praktično v celoti spodkopana, na zunanjem robu ceste pa se je posedel tudi asfalt.

Za podporo ceste in njeno delno razširitev se je izvedel 132 m dolg podporni zid iz kamna v betonu. gradnja zidu se je izvajala v kampadah dolžine 4 m. Na vrhu podpornega zidu se je zabetonirala armiranobetonska krona višine 30 cm ter AB venec. Na odseku dolžine 166 m se je obnovila tudi cesta, vključno z nasipnim materialom in zgornjim ustrojem. Poleg del pri obnovi cestišča se je sanirala tudi vkopna brežina, da se je preprečilo nadaljnje razrahljane zemljine na cesto.

Dela so bila zelo zahtevna in nevarna. Dela je bilo možno izvajati le z specialnim strojem in izkušenimi delavci, ki so bili vajeni takšnega dela. Med gradnjo je naše podjetje izvajalo stalen nadzor.