Adaptacija poslovno skladiščnih prostorov KANDEX, Trzin

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del


V industrijski coni Trzin smo za investitorja Kandex d.o.o., urejali poslovne prostore v industrijski coni Trzin. Iz nekdaj avtomehanične delavnice in pisarniških prostorov je tako nastalo skladišče ter razstavni prostor za izdelke, ki jih trži naročnik. Predelava je obsegala rušenje sten, armiranje ter betoniranje nosilnih sten, zamenjavo tlakov, zamenjavo stropov, prenovo elektro in strojnih inštalacij.