13817

Pasivna AB hiša

Izdelava načrta gradbenih konstrukcij (statika, armaturni in opažni načrt), nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter inženiring v izvedbi

Sodobna enodružinska, enoprostorska hiša z velikim pritličnim prostorom, ki je z galerijo povezan z drugo etažo, je izvedena v pasivnem standardu. Ima veliko stekleno površino orientirano na jug, s pogledom na vrt. Ogreva se s pomočjo toplotne črpalke, za svež zrak v notranjosti pa skrbi rekuperator. Objekt je armiranobetonske izvedbe. Ker gre za pasivno hišo, smo za njeno izvedbo koristili sredstva ekosklada.

V sodelovanju z arhitekturnim birojem ATELJE AMBIENTA d.o.o., ki je izdelalo porjektno dokumentacijo, smo izdelali načrt gradbenih konstrukcij, ki zajema statični izračun, armaturni načrt, opažni načrt, ter delavniški načrt. Skupaj smo pri projektiranju uspešno reševali zapletene konstrukcijske detajle, ki jih pri tem objektu ni manjkalo.

Poglejmo nekaj zanimivejših detajlov s katerimi smo se srečali pri projektiranju:

Zaradi investitorjeve želje po čimbolj odprtem pogledu, brez preprek, skozi veliko panoramsko steno na južni strani objekta, bi bili klasični AB stebri prevelikih dimenzij, jekleni stebri, pa nebi bili dovolj togi, zato smo uporabili kombinacijo obojega (sovprežni stebri). Tako smo s kombinacijo jeklenih stebrov, v katerih je bil vlit beton, izkoristili prednosti obeh materialov, vitkost, ki jo nudi jeklo, in togost, ki jo nudi beton. Te stebre smo nato skrili v okenski okvir tako da celotna razpetina izgleda kot da stebrov ni.

Ker ima objekt iz praktičnih in vizualnih razlogov veliko konzolnega napušča in je AB izvedbe, bi to pomenilo velike toplotne mostove. Toplotnim mostovom smo se izognili, z uporabo toplotnoizolativnih košar, na stiku konzolnega napušča in objekta.

Impozantne vitke stopnice, same po sebi nebi bile dovolj statično stabilne, zato smo ograjo stopnic domiselno izvedli tako, da predstavlja del nosilne konstrukcije stopnic.

 

Po zaključeni fazi projektiranja, smo objekt spremljali skozi celotno obdobje gradnje. Izvajali smo strokovni nadzor, nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter koordinacijo izvajalcev (inženiring v izvedbi).

06012017288

Cesta Cerkno

Nadzor nad izvedbo ceste Cerkno

Konec februarja in v začetku marca 2016, je žled močno poškodoval večinoma listnate gozdove v precejšnjem delu občine Cerkno. Med Med drugim je bil tudi močno poškodovan bukov gozd na strmem prisojnem pobočju Bevkovega vrha. Pri tem so se v pasu širine okoli 100 m polomila, podrla in s koreninami izruvala številna drevesa. Ker po tem strmem pobočju poteka tudi asfaltirana lokalna cesta LC 043470 Otalež – Jazine, so podrta drevesa s koreninami s seboj povlekla tudi del nasipa ceste in poškodovala nekatere podporne zidove. To spodkopano brežino je v naslednjih deževnih obdobjih površinska voda še dodatno erodirala, tako da je bila bankina ceste na daljših odsekih praktično v celoti spodkopana, na zunanjem robu ceste pa se je posedel tudi asfalt.

Za podporo ceste in njeno delno razširitev se je izvedel 132 m dolg podporni zid iz kamna v betonu. gradnja zidu se je izvajala v kampadah dolžine 4 m. Na vrhu podpornega zidu se je zabetonirala armiranobetonska krona višine 30 cm ter AB venec. Na odseku dolžine 166 m se je obnovila tudi cesta, vključno z nasipnim materialom in zgornjim ustrojem. Poleg del pri obnovi cestišča se je sanirala tudi vkopna brežina, da se je preprečilo nadaljnje razrahljane zemljine na cesto.

Dela so bila zelo zahtevna in nevarna. Dela je bilo možno izvajati le z specialnim strojem in izkušenimi delavci, ki so bili vajeni takšnega dela. Med gradnjo je naše podjetje izvajalo stalen nadzor.

IMG_0063 (1)

Adaptacija mansardnega stanovanja

Tehnično svetovanje, nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del


Pri adaptaciji stanovanja in izvedbi odprte lože v mansardi smo za našega naročnika izvajali tehnično svetovanje, nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Adaptacija je obsegala izvedbo strešne odprtine z vsemi obrobami in zaključnimi pločevinami, napravo hidroizolacije in toplotne izolacije tal lože, izvedbo toplotne izolacije stropa v mansardi z oblaganjem suhomontažnih plošč, izvedbo galerije z odstranitvijo dela stropa proti podstrešju, kompletno renovacijo prostorov vključno z izvedbo novih elektro in strojnih napeljav ter finalnimi tlaki.

Hiša Livk-temeljna plošča

Stanovanjska hiša Livk

Strokovni nadzor gradbenih del

Hiša Livk je projektirana kot klasična zidana hiša na temeljni plošči. Objekt bo po končanih delih priključen na kanalizacijo, elektriko, vodo, telekomunikacije ter plin.
Primarno ogrevanje se bo izvedlo s plinsko pečjo. Sekundarno v dnevnih prostorih s pomočjo kaminske peči.
Toplotne karakteristike objekta uvrščajo hišo Livk v nizkoenergijske objekte. Predvidena je toplotna izolacija stiropor ter tankoslojni zaključni fasadni sloj.

 

borovnica

Energetska sanacija ZD Borovnica

Nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del

Objekt je klasično zgrajen iz opeke. Leta 2014 je bila na objektu izvedena energetska sanacija v smislu izvedbe fasade in izoliranja podstrešja ter menjave nekaj dotrajanih vhodnih vrat ter oken v kleti. Ovoj zgradbe sestavljajo opečni zidovi, na katerih je bila izvedena fasada – toplotna izolacija debeline 20 cm – stiropor. Okna na objektu so vgrajena večkomorna PVC okna s trojno zasteklitvijo. Med stekli je plinsko polnilo. Podstrešje objekta je hladno prezračevano. Na stropu proti hladnemu podstrešju je izvedena toplotna izolacija debeline 25 cm – steklena volna.

Objekt se ogreva preko kotla na ELKO moči 147 kW. Za potrebe tople sanitarne vode je v kotlovnici vgrajen zalogovnik volumna 500l. Ogrevala v stavbi so radiatorji. Nekateri prostori imajo vgrajene klima naprave (split sistem), ki služijo za ohlajanje prostorov v poletnem času.

hisa-drulovka

Hiša Drulovka

Nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve

Montažna hiša je prostostoječa stanovanjska hiša s pritličjem in nadstropjem. Temeljenje objekta je izvedeno z armirano betonsko temeljno ploščo, ki je toplotno izolirana s ekstrudiranim polistirenom. Stene so montažne z leseno konstrukcijo ter vmesno toplotno izolacijo. Fasada je iz kamene volne.

Hiša spada pod nizkoenergijski objekt. Ogrevanje prostorov se zagotavlja preko toplotne črpalke, prav tako se pripravlja tudi topla sanitarna voda. Vsi prostori se prezračujejo preko rekuperacije, ki vrača toploto in tako ogreva svež zrak.

hisa-hrase

Hiša Hraše

Nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanje ureditve

Montažna hiša je prosto stoječa stanovanjska hiša s pritličjem in nadstropjem. Temeljenje objekta je izvedeno z armirano betonsko temeljno ploščo, ki je toplotno izolirana s ekstrudiranim polistirenom. Stene so montažne z leseno konstrukcijo ter vmesno toplotno izolacijo. Fasada je iz kamene volne.

Hiša spada pod nizkoenergijski objekt (razred A1, potrebna toplota za ogrevanje 8 kWh/m2). Ogrevanje prostorov se zagotavlja preko toplotne črpalke, prav tako se pripravlja tudi topla sanitarna voda. Vsi prostori se prezračujejo preko rekuperacije, ki vrača toploto in tako ogreva svež zrak.

merilna-mesta-1

Merilna mesta Agencije RS za okolje

Inženiring v pripravi, strokovni nadzor pri gradnji

Meteorološke in hidrološke merilne mreže za spremljanje stanja vodnega okolja ne pokrivajo dovolj celotnega ozemlja Slovenije, hkrati pa je tudi tehnično in tehnološko stanje nekaterih že obstoječih merilnih mest slabo oz. zastarelo. Zato se je Agencija Republike Slovenije za okolje odločila za izvedbo projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji«.

Projekt je sofinanciran iz Kohezijskega sklada Evropske unije. V okviru navedenega projekta se izvaja izgradnja, posodobitev ali rekonstrukcija 248 merilnih mest na različnih lokacijah po vsej Sloveniji za spremljanje stanja padavinskih, površinskih in podtalnih vod.

Naše podjetje izvaja inženiring v pripravi ter izvedbi za merilna mesta vključno s strokovnim nadzorom nad gradnjo za 110 lokacij.

 

lab-prizidek-4

Laboratorijski prizidek Agencije RS za okolje

Strokovni nadzor pri gradnji

Agencija Republike Slovenije za okolje na območju Bežigrada (Ljubljana), poleg obstoječe zgradbe na naslovu Vojkova cesta 1b, gradi stavbo namenjeno kemijsko – analitskemu, umerjevalnemu in biološkemu laboratoriju. V njej so predvideni prostori službe za vzdrževanje merilne mreže, prostori hidrološke in meteorološke prognoze, skupni in skladiščni prostori ter prostori energetike.

Objekt je zasnovan kot lamela osnovnih dimenzij 37.5m x 14.90m, 2K+P+4N, ki je postavljena v geometrijo Peričeve ulice. Z obstoječo stavbo tvori črko H in dva atrija. Programsko se servisni in skladiščni prostori zvrstijo v kletnih etažah, pritličje, 3. in 4. nadstropje je namenjeno pisarnam, prvo ter drugo nadstropje laboratorijem.

Predvideni objekt je oblikovno zasnovan kot tehnološki objekt z vidnimi inštalacijami in tehnično fasado, ki služi za senčenje in vzdrževanje objekta. Stavba je racionalna in energijsko varčna.