DSC00653

Pasivna hiša M

Izvedba pasivne lesene skeletne hiše na ključ, vključno s celotno projektno dokumentacijo

V Volavljah smo v juliju 2017 zaključili z gradnjo pasivne enostanovanjske hiše, etažnosti P+M. Zgodbo smo z investitorjem začeli že v septembru 2015, ko smo za investitorja izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in mu pomagali pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij za gradnjo. V nadaljevanju smo za investitorja izdelali projekt za izvedbo, v katerem smo razdelali vse detajle, ki so pri pasivni gradnji še kako pomembni. Za investitorja smo uredili tudi vso potrebno dokumentacijo za koriščenje sredstev iz ekosklada.

Zaradi želje po nizki porabi energije za ogrevanje, smo vhodni del in shrambo toplotno ločili od preostalega dela objekta in tako zmanjšali volumen stavbe ki ga je potrebno ogrevati.

Posebnost pri izvedbi obravnavane hiše je kombinacija klasično zidane hiše ter skeletne hiše. Prostori shrambe, kopalnice, utility, stopnic in kabineta, ki se nahajajo na severnem delu objekta so delno vkopani  (do višine 2,5 m) in so izvedeni kot klasično zidana konstrukcija z armirano betonsko ploščo. Na tak način smo izvedli nosilno konstrukcijo, ki vključuje oporni zid kot del objekta. Ostali del pritličja ter mansardo smo izvedli po sistemu skeletne hiše.

Hiša se ogreva s toplotno črpalko zrak-voda. Z njo se prav tako ogreva topla sanitarna voda. Dodan je tudi kamin, ki ustreza standardom pasivne gradnje. Za prezračevanje je poskrbljeno s centralnim prisilnim prezračevanjem z rekuperacijo. Rekuperator s toploto odpadnega zraka ogreje svež zrak ki vstopa v objekt in s tem zmanjša izgube objekta zaradi prezračevanja.

 

DSC00172

Skeletna hiša VAL

Izvedba lesene skeletne hiše, obrtniška dela

V maju 2016 smo smo zaključili z izvedbo skeletne hiše VAL.

Objekt je izveden kot difuzijsko zaprta konstrukcija. Fasadne stene so izolirane s kameno volno ter na zunanji strani s stiroporom.

Hiša VAL je postavljena na armiranobetonsko temeljno ploščo. Skeletne stene so se sestavljale v proizvodnji ter nato montirale z dvigalom na pripravljeno podlago.

 

dolinar-3

Hiša Dolinar

Tehnično svetovanje in izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del

Skeletna hiša Dolinar je bila postavljena kot prva hiša podjetja HARCO d.o.o.. Pritličje in mansarda sta izdelani iz lesene skeletne konstrukcije, klet pa je klasično zidana.

Fasadne stene so izvedene po principu difuzijsko odprte stene. Slednje pomeni, da vsak vgrajen material proti zunanjosti v fasadni steni bolj prepušča vodno paro. Tak sistem uravnava zračno vlago v prostoru in tako zagotavlja večje udobje uporabnika.

Hiša spada pod nizkoenergijski objekt (razred A2, potrebna toplota za ogrevanje 13 kWh/m2). Za primarno ogrevanje je vgrajena toplotna črpalka, ki ogreva tako prostore, kot tudi sanitarno vodo. Vsi prostori so prezračevani preko rekuperatorja, ki vrača tudi preko 90% toplote izrabljenega zraka svežemu zraku.