13817

Pasivna AB hiša

Izdelava načrta gradbenih konstrukcij (statika, armaturni in opažni načrt), nadzor gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter inženiring v izvedbi

Sodobna enodružinska, enoprostorska hiša z velikim pritličnim prostorom, ki je z galerijo povezan z drugo etažo, je izvedena v pasivnem standardu. Ima veliko stekleno površino orientirano na jug, s pogledom na vrt. Ogreva se s pomočjo toplotne črpalke, za svež zrak v notranjosti pa skrbi rekuperator. Objekt je armiranobetonske izvedbe. Ker gre za pasivno hišo, smo za njeno izvedbo koristili sredstva ekosklada.

V sodelovanju z arhitekturnim birojem ATELJE AMBIENTA d.o.o., ki je izdelalo porjektno dokumentacijo, smo izdelali načrt gradbenih konstrukcij, ki zajema statični izračun, armaturni načrt, opažni načrt, ter delavniški načrt. Skupaj smo pri projektiranju uspešno reševali zapletene konstrukcijske detajle, ki jih pri tem objektu ni manjkalo.

Poglejmo nekaj zanimivejših detajlov s katerimi smo se srečali pri projektiranju:

Zaradi investitorjeve želje po čimbolj odprtem pogledu, brez preprek, skozi veliko panoramsko steno na južni strani objekta, bi bili klasični AB stebri prevelikih dimenzij, jekleni stebri, pa nebi bili dovolj togi, zato smo uporabili kombinacijo obojega (sovprežni stebri). Tako smo s kombinacijo jeklenih stebrov, v katerih je bil vlit beton, izkoristili prednosti obeh materialov, vitkost, ki jo nudi jeklo, in togost, ki jo nudi beton. Te stebre smo nato skrili v okenski okvir tako da celotna razpetina izgleda kot da stebrov ni.

Ker ima objekt iz praktičnih in vizualnih razlogov veliko konzolnega napušča in je AB izvedbe, bi to pomenilo velike toplotne mostove. Toplotnim mostovom smo se izognili, z uporabo toplotnoizolativnih košar, na stiku konzolnega napušča in objekta.

Impozantne vitke stopnice, same po sebi nebi bile dovolj statično stabilne, zato smo ograjo stopnic domiselno izvedli tako, da predstavlja del nosilne konstrukcije stopnic.

 

Po zaključeni fazi projektiranja, smo objekt spremljali skozi celotno obdobje gradnje. Izvajali smo strokovni nadzor, nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli ter koordinacijo izvajalcev (inženiring v izvedbi).

DSC01554

Skrbni pregled nepremičnine Blagovnica Metalka

Pregled obstoječe dokumentacije, izdelava posnetka obstoječega stanja, pregled gradbeno obrtniških elementov objekta, pregled električnih inštalacij, posnetek strojnih inštalacij in strojne opreme

Za naročnika smo izvedli celostni pregled Blagovnice metalka s povezovalnim delom.

Delo je obsegalo pregled obstoječe dokumentacije. Pregledali smo vso dokumentacijo, ki se je nahajala v arhivu na objektu in dokumentacijo, ki nam jo je posredoval naročnik. Prav tako smo pregledali vso dokumentacijo v zvezi z objektom, ki jo hranijo na upravni enoti. Iz pregledane dokumentacije smo izločili vse, kar se ne tiče obravnavanega objekta. Uporabno dokumentacijo pa smo smiselno uredili in izdelali podroben pregled.

Kasneje smo pregledali celoten objekt in izdelali posnetek obstoječega stanja, ki nam je služil kot osnova za nadaljnje delo. V izdelan posnetek smo vnesli napake (zamakanja, dotrajano, nedelujočo opremo objekta, napake na napeljavah…).

Pregledali smo tudi elektro inštalacije, strojne inštalacije ter pripadajočo opremo in izdelali posnetke. Posebno pozornost smo namenili dvigalom, ki so še prvotni iz časa izgradnje objekta (l.1970). Opravili smo poizkusni zagon dvigal, saj dvigala niso bila v uporabi več let, pri čemer smo sodelovali s strokovnjaki, ki imajo izkušnje s takšnimi dvigali.

Izdelali smo predlog sanacije za GOI dela, ter oceno vrednosti izvedbe del.

DSC_0325

Javne sanitarije Ljubljanki grad

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ter izdelava PID

Za Javni zavod Ljubljanski grad smo izvedli gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri prenovi javnih sanitarij ob zgornji postaji vzpenjače. Prenova je vključevala odstranitev vseh materialov do gole AB konstrukcije in izvedbo sten po sedanjih tlorisih. Izvedli smo novo električno napeljavo, vodovodno in kanalizacijsko napeljavo, talno ogrevanje in prezračevanje. Izvedli smo hidroizolacijo stropa (objekt je delno vkopan) z notranje strani s premazom z vodotesnim materialom XYPEX globoke penetracije in kristalizacije z lastnostjo samo-celjenja. Nove stene so izvedene z Aquapanel plošč na posebej ojačani konstrukciji, ki je bila potrebna zaradi uporabe velikoformatnih (100×300 cm) stenskih keramičnih plošč. V sanitarijah smo izvedli spuščen strop, ki omogoča indirektno osvetlitev. Kompletna osvetlitev je izvedena z LED svetili. Sanitarije smo opremili z so potrebno opremo in izvedli slikopleskarska dela.

Po zaključku prenove smo idelali tudi projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje, ter dokazilo o zanesljivosti.

1

Perovo – jeklena konstrukcija

Izdelava projekta PZI

Predmet projekta je bila izvedba nove jeklene nosilne konstrukcije znotraj obstoječe montažne AB industrijske stavbe. Osnova za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij so bile meritve na objektu. Obstoječi objekt je obsegal pritličje in nadstropje, predvidena pa je bila izvedba dodatne etaže, med pritličjem in nadstropjem, ter nadstropjem in streho. Obtežba iz dodatnih dveh etaž se preko svoje vertikalne konstrukcije prenaša na svoje novo izvedene točkovne temelje, ki so sidrani v obstoječe temelje objekta.

Dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti smo izdelali po tehničnih predpisih Eurocode.

Poleg PZI načrta gradbenih konstrukcij, smo izdelali tudi PZI načrt strojnih inštalacij.

DSC_0664

Sidranje plošč za konzolna dvigala

Sidranje plošč za konzolna dvigala v proizvodnji z izračunom ter izborom sider

Izdelali smo statični izračun in armaturni načrt za temelje konzolnega dvigala v industrijskem objektu. Izdelali izračun in izbrali sidra za sidranje jeklenih plošč konzolnih dvigal. Temelje in sidranje smo kasneje tudi izvedli.

DSC00653

Pasivna hiša M

Izvedba pasivne lesene skeletne hiše na ključ, vključno s celotno projektno dokumentacijo

V Volavljah smo v juliju 2017 zaključili z gradnjo pasivne enostanovanjske hiše, etažnosti P+M. Zgodbo smo z investitorjem začeli že v septembru 2015, ko smo za investitorja izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in mu pomagali pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij za gradnjo. V nadaljevanju smo za investitorja izdelali projekt za izvedbo, v katerem smo razdelali vse detajle, ki so pri pasivni gradnji še kako pomembni. Za investitorja smo uredili tudi vso potrebno dokumentacijo za koriščenje sredstev iz ekosklada.

Zaradi želje po nizki porabi energije za ogrevanje, smo vhodni del in shrambo toplotno ločili od preostalega dela objekta in tako zmanjšali volumen stavbe ki ga je potrebno ogrevati.

Posebnost pri izvedbi obravnavane hiše je kombinacija klasično zidane hiše ter skeletne hiše. Prostori shrambe, kopalnice, utility, stopnic in kabineta, ki se nahajajo na severnem delu objekta so delno vkopani  (do višine 2,5 m) in so izvedeni kot klasično zidana konstrukcija z armirano betonsko ploščo. Na tak način smo izvedli nosilno konstrukcijo, ki vključuje oporni zid kot del objekta. Ostali del pritličja ter mansardo smo izvedli po sistemu skeletne hiše.

Hiša se ogreva s toplotno črpalko zrak-voda. Z njo se prav tako ogreva topla sanitarna voda. Dodan je tudi kamin, ki ustreza standardom pasivne gradnje. Za prezračevanje je poskrbljeno s centralnim prisilnim prezračevanjem z rekuperacijo. Rekuperator s toploto odpadnega zraka ogreje svež zrak ki vstopa v objekt in s tem zmanjša izgube objekta zaradi prezračevanja.

 

Inked1_LI

Rušitev in nova gradnja enostanovanjskega objekta – Hiša “C-1″

Izdelava načrta gradbenih konstrukcij PZI in popisa

Za stranko smo izdelali načrt gradbenih konstrukcij, ter popis za fazo PZI.

Predmet projekta je rušitev in novogradnja enodružinske stanovanjske hiše. Tlorisne dimenzije stavbe znašajo 11,7 m x 14,6 m. Po višini obsega klet, pritličje in mansardo. Streha je enokapna. Sleme strehe se nahaja na višini 6,7 m, merjeno od nivoja pritličja. Temeljenje objekta je plitvo na temeljni plošči. Obodne stene kleti: betonski bloki debeline 30 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Ostale obodne nosilne stene: opečni bloki debeline 25 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Pozicije in dimenzije vezi so razvidne iz armaturnega načrta. Notranje nosilne stene: opečni bloki debeline 19 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi.

Inked1_LI

Nova gradnja družinske enostanovanjske hiše

Izdelava načrta gradbenih konstrukcij PZI

Predmet projekta je novogradnja enodružinske stanovanjske hiše. Tlorisne dimenzije stavbe znašajo 10,7 m x 8 m. Po višini obsega pritličje in mansardo. Sleme strehe se nahaja na višini 8,3 m, merjeno od nivoja pritličja. Temeljenje objekta je plitvo na temeljni plošči. Nosilne stene so iz opečnih blokiov debeline 25 cm z armiranobetonskimi vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Za stranko smo izdelali statični izračun in armaturni načrt za izvedbo.

20180323_161131

Koritasti silosi KD

Izdelava statičnega izračuna in armaturnega načrta (PZI)

Predmet projekta je bila novogradnja silosov za deponiranje zemljin.

Tlorisne dimenzije stavbe znašajo 16.7 m x 29.3 m. Vertikalna nosilna konstrukcija je sestavljena iz AB sten in stebrov. Ostrešje je izvedeno iz aluminijastega paličja.