Podjetje HARCO d.o.o. je usmerjeno k visoki profesionalnosti in strokovnosti pri izvajanju celostnega inženiringa na področju gradenj.

Zaposlujemo vrhunske strokovnjake z odličnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pri pripravi, vodenju in nadziranju večjih gradbenih projektov zasebnega in javnega značaja - stanovanjski, poslovni, storitveni, izobraževalni, zdravstveni objekti ter objekti javne uprave.

Pripravimo vam tudi kompletno projektno dokumentacijo in izdelamo popis del.

 

mag. Zoran Kuhar, univ. dipl. inž. grad.

vodja projektov

M: +386 31 334 839
E: zoran.kuhar@harco.si

Andrej Indihar, univ. dipl. inž. grad.

vodja projektov

M: +386 31 231 183
E: andrej.indihar@harco.si

 

Jože Mirtič, inž. grad.

vodja projektov

M: +386 31 250 588
E: joze.mirtic@harco.si

dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.

projektant načrtov gradbenih konstrukcij in požarne varnosti

M: +386 31 370 675
E: info@harco.si

 

Miha Zupanc, univ. dipl. inž. grad.

projektant načrtov gradbenih kontrukcij

M: +386 40 124 128
E: miha.zupanc@harco.si

Jože Indihar

vodja montažnih del

M: +386 31 365 256
E: info@harco.si

 

Zunanji sodelavci arhitekti

Monika Cvirn, udia

(ATELJE AMBIENTA d.o.o.)

Domen Hostnik, udia

(Permarhitektura Domen Hostnik s.p.)

mag. Anja Čerin Pregelj, udia

(Arhitektura Anja Čerin Pregelj s.p.)

Petra Donko, udia

(GEOMATIK d.o.o.)

Valentin Slaček, mag. inž. arh.

(AKVAREL ARHITEKTI Valentin Slaček s.p.)

Nuša Della Valle, udia

(URBI d.o.o.)