Pri vodenju projektov je zelo pomembno poznavanje projektne dokumentacije, izvedbenih detajlov, tehnologije gradnje ter zaporedja izvajanja projekta.

V kolikor nas izberete za vodenje vašega projekta v celoti poskrbimo za uspešno napredovanje procesa v skladu z zastavljenimi cilji.

Za vas prevzamemo celotno vodenje projekta v smislu koordinacije del, istočasno pa poskrbimo, da dela ostanejo znotraj terminskega in finančnega plana.

V sklopu vodenja projekta lahko za vas opravljamo odgovorno vodenje del ter odgovorno vodenje gradbišča, saj so v skladu z Zakonom o graditvi objektov naši zaposleni vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije.