V družbi HARCO d.o.o. se opiramo na desetletne izkušnje, ki smo jih pridobili z vodenjem kompleksnih gradbenih projektov. Svoje znanje dnevno nadgrajujemo ter tako svojim strankam nudimo najboljše storitve pri opravljanju svetovanja s področja gradenj.

Finančnim in drugim ustanovam nudimo spremljanje gradbenih projektov, ugotavljamo presek stanja in ovrednotimo izvedena ter predvidena dela za dokončanje projekta.