Lesene skeletne hiše lahko izvedemo kot difuzijsko odprte ali difuzijsko zaprte.

DIFUZIJSKO ODPRTE HIŠE

Pri tej sestavi moramo poznati zakonitosti prehoda vlage skozi fasadne stene hiše ter ostrešje. V bivalnih prostorih se ustvarja vodna para (kuhanje, pranje, sušenje perila,…). Vodna para nato prehaja iz prostora v zunanjost – difuzija vodne pare skozi zunanje stene hiše. Ta fizikalni pojav je posledica razlike parcialnih tlakov vodne pare na obeh straneh stene.

Pri difuzijsko odprti hiši je omogočen kontroliran prehod vlage z vgradnjo parne ovire na notranjo stran lesene konstrukcije. Parna ovira tako dovoljuje omejeno količino vodne pare, da prehaja skozi konstrukcijo na zunanjo stran fasade. Pri taki sestavi moramo biti pozorni na vrednost sd, ki predstavlja zmnožek koeficienta prehoda vodne pare z debelino materiala. Za vsak vgrajeni material v smeri iz notranjosti proti zunanjosti moramo vgraditi material, ki ima manjšo vrednosti soziroma povedano drugače, vsak material proti zunanjosti mora biti bolj paroprepusten.

Prerez fasade 2

Ker je za udobje bivanja v hiši ali stanovanju poleg temperature pomembna tudi vlaga v prostoru, je difuzijsko odprta hiše bolj ugodna za bivanje. V primeru povišane vlage v prostoru, nam ta prehaja iz notranjosti v zunanjost. Cenovno je difuzijsko odprta gradnja nekoliko dražja od difuzijsko zaprte, predvsem zaradi uporabe naravnih materialov na bazi lesa (celulozna izolacija, lesnovlaknene plošče, OSB plošče).

Z uporabo ekoloških materialov pri gradnji difuzijsko odprtih hiš smo bližje trajnostni gradnji, ki se vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. Priporoča se uporaba naravnih materialov, ki vsebujejo nič ali malo lepil, kemičnih dodatkov,…

Posebno pozornost je potrebno nameniti zaključnim slojem fasade. Vgrajevati moramo kvalitetne zaključne fasadne omete, ki imajo dobro paropropustnost in visoko vodoodbojnost.

Prerez fasade 3
image-3

DIFUZIJSKO ZAPRTE HIŠE

Pri difuzijsko zaprtih hišah se na notranji strani vgradi parno zaporna plast, ki preprečuje prehod vode pare v konstrukcijo objekta. Na ta način lahko za izvedbo fasadnih sten uporabimo tudi materiale, kot je npr. stiropor. Stiropor velja za paro neprepusten material. Vgradimo ga na zunanjo stran konstrukcije ter zaključimo s finalno tankoslojno fasado.

Izvedba difuzijsko zaprte hiše je cenovno bolj ugodna kot izvedba difuzijsko odprte hiše. Pri gradnji zunanjih sten uporabljamo materiale kot naprimer ekspandirani ali ekstrudirani polistiren. Izvedba mokrih postopkov v notranjosti objekta – npr. mikroarmirani estrihi – ne predstavlja težav zaradi trenutne povečane vlage v prostoru. Tudi dela na fasadi se lahko izvajajo v slabšem vremenu, ker ekspandirani ali ekstrudirani polistiren nista občutljiva na vlago.

Pri bivanju v difuzijsko zaprtih hišah je potrebno večjo pozornost nameniti prezračevanju s katerim odvajamo vlago iz prostorov, ki nastane zaradi kuhanja, pranja, sušenja perila,… Prostore je potrebno redno naravno zračiti skozi okna in vrata ali pa jih prezračujemo z mehanskim prezračevanjem in rekuperacijo (vračanje toplote v prostor). S slednjim načinom zmanjšamo potrebno toploto za ogrevanje in ustvarimo prihranek na dovedeni energiji za delovanje stavbe.

 

Prerez fasade 1
image-4

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>