Za gradnjo vam izdelamo celotno projektno dokumentacijo in lahko izvedemo projekt "od ideje do objekta".

Poskrbimo za zasnovo in projektiranje vašega objekta z upoštevanjem vaših želja. Sodelujemo s projektanti arhitekture, strojnih in elektro inštalacij, gradbenih konstrukcij in ostalimi projektanti, ki zagotavljajo skladnost projekta z zakonodajo. Za vas lahko pripravimo projektno nalogo, idejno zasnovo, projekte DGD, PZI in PID ter pridobimo gradbeno in uporabno dovoljenje za vaš objekt.

Znotraj podjetja se ukvarjamo s projektiranjem vseh vrst gradbenih konstrukcij, tako klasičnih kot tudi skeletnih. Delo obsega analiziranje in dimenzioniranje konstrukcij iz betona, jekla in lesa. Analize oz. statične izračune izdelujemo s pomočjo sodobnih programov. Projektiranje gradbenih konstrukcij zajema tudi izrisovanje armaturnih načrtov za armirano betonske konstrukcije ter delavniških načrtov za lesene in jeklene konstrukcije. Na osnovi zahtev arhitekta vam pripravimo najprimernejšo konstrukcijsko rešitev za vaš objekt.
Ločeno vam pripravimo tudi poglavje "gradbene konstrukcije" za projektno dokumentacijo DGD, PZI in PID.

Vsebina poglavja gradbene konstrukcije:
- statični izračun
- armaturni načrt
- delavniški načrt
- opažni načrt