Nadzor med gradnjo je zahtevno opravilo, zato je potrebno dobro poznavanje zakonodaje, gradbenih materialov in različnih tehnologij gradnje. Opravljamo nadzore klasične gradnje, lesenih montažnih in skeletnih objektov.

Kot nadzorniki gradnje skrbimo, da izvajalec upošteva aktualne predpise tekom celotnega procesa gradnje. Hkrati preverjamo ali je gradnja skladna s projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Poleg tega izvajamo kontrolo kakovosti izvedenih del ter količine vgrajenih materialov, usklajujemo izvedbo v skladu s terminskim planom.

Za opravljanje nadzora nad strojnimi in elektro inštalacijami sodelujemo s stalnimi visoko kvalificiranimi zunanjimi sodelavci ter tako zagotavljamo celosten nadzor nad gradnjo.