Za potrebe naših strank in sodišč izdelujemo izvedenska mnenja in cenitve s področja gradbeništva - visoke gradnje in zaključna dela. V našem kolektivu imamo namreč zaposlenega sodnega izvedenca in sodnega cenilca.

V kolikor je pri vaši gradnji prišlo do konflikta med pogodbenimi strankami, bodisi zaradi nesolidne izvedbe, napačnega obračuna izvedenih del, škode na objektu zaradi nesolidne gradnje ali katerega drugega vzroka, nam pišite na info@harco.si. Izdelali vam bomo strokovno izvedensko mnenje in cenitveno poročilo.