Investicijska dokumentacija prikaže upravičenost investicije in predstavlja strokovno osnovo za odločitev o investiciji.

Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne elemente in izračune, tako da je na njeni osnovi možno vsestransko oceniti ekonomske in druge posledice odločitve o investiciji.
Vsebino dokumentacije določajo vrsta investicije in pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero sodi investicija. Pri nas poskrbimo, da se investicijska dokumentacija izdela tako kakovostno, kot je v določeni dejavnosti možno in običajno ter toliko podrobno, kolikor je še ekonomsko upravičeno.

Predinvesticijska zasnova prikaže tehnične in ekonomsko-finančne možnosti izpolnitve investicijske projektne naloge, ugotavlja učinke in posledice posameznih variant izvedbe projekta ter utemelji predlog izbire določene variante.
Predinvesticijska zasnova mora obravnavati vse variante, za katere je verjetno, da bi na ekonomsko in tehnično sprejemljiv način izpolnile cilje investicijske projektne naloge.

 

src="http://www.harco.si/wp-content/uploads/2018/04/shutterstock_430976455-1024x683.jpg" alt="" />

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>