Vzporedno z izvajanjem ostalih del v naši družbi pripravimo še projektantski popis del s predizmerami na podlagi PGD ali PZI načrtov arhitekture. Dobro pripravljen popis del je osnova za kontrolo nad stroški gradnje in izbiro izvajalca.

Popis del je sestavni del projektne dokumentacije, v kateri so zajeta dela iz gradbene, obrtniške in inštalacijske stroke. V njem so po sklopih opisana dela in količina del, ki so potrebna za gradnjo objekta. Popis del daje investitorju možnost pregleda stroškov in samega poteka del pri gradnji. Na njegovi podlagi naročnik nato izbere najbolj primernega izvajalca del.

Glavni namen popisa je, da investitor dobi okvirno ceno investicije in vpogled v potek del. Cene gradbenih in obrtniških del, ki jih ponudi izvajalec, lahko na podlagi popisa del investitor primerja s projektantskimi cenami. Poleg natančnega opisa vseh del morajo biti v popisu tudi čim bolj pravilno izračunane količine posameznih del.

Če je popis nenatančen, se lahko pojavijo velike razlike med količinami in cenami predvidenih in izvedenih del, kar posledično privede do povišanja stroškov izgradnje.

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>