Gradnja stanovanjske hiše

Gradnja stanovanjske hiše

Z novo generacijo pridejo tudi potrebe po novem bivališču. Nekateri si uredijo bivališče v hišah svojih staršev, drugi kupijo stanovanje, spet tretji pa si zgradijo novo stanovanjsko hišo.

Današnja tema je namenjena zadnjim. Na kratko bomo predstavili nekaj možnosti pri gradnji vaše “sanjske” hiše.

Poznamo več sistemov gradnje objektov. V grobem lahko ločimo dva sistema. Mokra gradnja ter suha oz. montažna gradnja. V Sloveniji se je v zadnjem času zelo razširila montažna gradnja. Predvsem gradnja iz lesa, ki ga imamo pri nas na pretek. Sicer še vedno večino kvalitetnih lesnih asortimentov izvozimo v tujino, a se počasi tudi na tem področju popravlja trend.

Klasična gradnja.

Naši starši in stari starši so gradili hiše na klasičen način. Pasovni temelji in vmesne plošče iz armiranega betona, stene iz modularnih blokov, ter ostrešje iz lesenih tramov, leg, špirovcev.

Večino teh gradenj se je izvajalo v lastni režiji, pomoč sosedov, sorodstva in prijateljev. Velikokrat brez statičnih izračunov. Samo načrt arhitekta obdelan na nivoju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Seveda se je med gradnjo spreminjala tudi arhitektura, predvsem gabariti. “Zakaj nebi naša hiša imela malo višje strope, tukaj bi postavili še en vmesni zid, bomo tako dobili dve sobi”, so bili komentarji med gradnjo.

Hiše so na tak način gradili več let zapored. Najhitrejši dve leti, povprečno pa so gradili pet let. Hiša do tretje gradbene faze se je morala sušiti čez zimo, z gradnjo se je nadaljevalo v naslednjem letu. Vgradile so se skromne elektro in strojne napeljave, napravilo se je omete in estrih. Hiše so se zgradile in še danes stojijo ter nudijo dom eni ali več družinam.

Tudi danes imamo še vedno klasično gradnjo. Razlika v primerjavi z gradnjo nekoč je seveda velika. V tehničnem, tehnološkem in izvedbenem smislu. Z gradnjo se nam mudi. Hiša mora biti gotova in vseljena v enem letu. Prav tako smo večjo pozornost namenili statiki. Zavedamo se, kaj pomeni potresno varna gradnja. Gradnja povečini ne poteka več v lastni režiji. Za izvedbo se najamejo gradbeni izvajalci, obrtniki za zaključna dela, strojne in elektro instalacije izvajajo inštalaterji. Pri gradnji se angažirajo odgovorni nadzorniki, ki skrbijo za usklajenost gradnje glede na izvedbene projekte. Veliko pozornost posvečamo tudi energetsko varčni gradnji. Vedno več je govora o nizkoenergijski, pasivni gradnji in skoraj nič energijski ter plus energijski gradnji. Zaradi težnje k zmanjševanju stroškov za ogrevanje, je potrebno pri gradnji veliko pozornost nameniti izvedbi detajlov brez toplotnih mostov, gradnji sten z majhno toplotno prevodnostjo, vgradnjo oken z RAL montažo v treh ravninah itd.

Gradnja iz lesa

Pri gradnji iz lesa smo se od naših prednikov naučili zelo veliko. Naši dedje so gradili kozolce, senike in tudi bivalne enote iz lesenih tramov. Njihov način je primerljiv z današnjo skeletno gradnjo.

V današnjem času se lesena gradnja deli na masivno gradnjo, montažno gradnjo in skeletno gradnjo.

Masivna gradnja

Lesena masivna gradnja se izvaja na več načinov. Poznamo gradnjo iz brun, križno lepljenih plošče ter lamelno lepljenih sten. Strokovno se to imenuje ekso skeletna gradnja. S tem sistemom gradnje se dosegajo velike nosilnosti konstrukcije in se lahko uporablja za gradnjo večetažnih stolpnic.

Z leseno masivno gradnjo zagotovimo določeno toplotno izolativnost že s samo konstrukcijo objekta. Kot finalna obdelava se lahko dodajajo sloji mavčnih plošč na notranji strani, ki nam omogočajo slikopleskarsko obdelavo površin. Za zagotovitev zadostne toplotne izolativnosti na zunanji strani dodamo ekspandiran polistiren, kameno volno ali lesnovlaknene plošče ter zaključimo z zaključnim fasadnim slojem.

Montažna gradnja

Značilnost montažne gradnje je endoskeletna konstrukcija. Narejena je iz pokončnih in horizontalnih lesenih moralov, ki skupaj sestavljajo okvir. Togost se v prečni smeri zagotovi z vijačenjem plošč na konstrukcijo. Posamezne stene se izvedejo v proizvodnji in nato transportirajo na gradbišče. Na gradbišču se stene postavijo in privijačijo. Na tak način je hiše zelo hitro končana. Nekateri izvajalci izvedejo montažne stene do te mere, da je v stene že vgrajena toplotna izolacija, električni vodi, strojno-inštalacijski razvodi ter osnova za zaključne sloje.

Praviloma ne prihaja do napak pri delih, ki so izvedeni v kontroliranem okolju proizvodnih hal. Večja verjetnost pojava napak izvira zaradi poškodb posameznih montažnih elementov, ki nastanejo med transportom in nedoslednim vgrajevanjem, lahko prihaja tudi do posedanja toplotne izolacije med transportom zaradi tresenja in zbijanja lažjih in manj kompaktnih materialov.

Skeletne gradnje

Skeletni način gradnje je tradicionalen način gradnje iz lesa. Konstrukcijski elementi so leseni morali (prečniki in pokončniki) različnih dimenzij, dolžinsko ali širinsko lepljeni. Na posebnih računalniško vodenih strojih se v delavniškem obratu pripravijo elementi z vsemi lesnimi zvezami. V delavnici ali na terenu se potem te elemente sestavi po načrtu. Sama konstrukcija na ta način ne potrebuje dodatnih privijačenih plošč za zagotavljanje stabilnosti in togosti, kot se zahteva pri montažni gradnji. Boljša stabilnost in togost ter s tem povezana boljša potresna in požarna varnost so tudi glavne prednosti skeletne gradnje v primerjavi z montažno gradnjo. Ko je konstrukcija končana, se izvede tudi pokrivanje strehe. S tem si izvajalec zagotovi streho nad glavo za izvajanje nadaljnjih faz pri gradnji.

Če izvedemo nosilno konstrukcijo znotraj objekta samo na stebrih, nam to omogoča prestavljanje notranjih predelnih sten.

Toplotna izolacija takega objekta se izvaja na gradbišču. Izvede se med konstrukcijo, na notranji strani v inštalacijski ravnini ter na zunanji strani konstrukcije kot fasada. Koliko in kakšno toplotno izolacijo se vgradi je odvisno od izračuna gradbene fizike ter želja naročnika.

V tem poglavju bi omenili dva sistema, ki se uporabljata pri izvedbi fasadnih sten. Difuzijsko odprti ter difuzijsko zaprti sistem. Razlika med njima je v prehajanju zračne vlage skozi prerez fasadne stene.

Pri difuzijsko zaprtem sistemu ni omogočen prehod vodne pare od notranjosti proti zunanjosti skozi posamezne materiale stene. Za preprečevanje prehoda vlage v konstrukcijo je potrebno pri tem sistemu vgraditi parno zaporo na notranjo stran konstrukcije. Parna zapora preprečuje prehod vodni pari iz prostora v konstrukcijo. Pri bivanju v difuzijsko zaprtih hišah je potrebno večjo pozornost nameniti prezračevanju s katerim odvajamo zračno vlago iz prostorov, ki nastane zaradi kuhanja, pranja, sušenja perila,… Prostore je potrebno redno naravno zračiti skozi okna in vrata ali pa jih prezračujemo z mehanskim prezračevanjem in rekuperacijo (vračanje toplote v prostor). S slednjim načinom zmanjšamo potrebno toploto za ogrevanje in ustvarimo prihranek na dovedeni energiji za delovanje stavbe.

Difuzijsko odprt sistem deluje ravno obratno. Na notranji strani konstrukcijskega sklopa vgradimo parno oviro. Naloga parne ovire je, da uravnava prehod vodne pare skozi stene. Fasadna stena deluje na način, da vsak material od notranjosti proti zunanjosti, bolj prepušča vodno paro (imam manjši faktor Sd merjen v metrih). Priporoča se vgradnja toplotnoizolacijskih materialov, ki lahko nekaj vlage tudi sprejmejo, zadržijo in nato oddajo v zunanjost. Na ta način dosežemo, da se ob povišani zračni vlagi v prostoru le ta začasno shrani v stenah in se ob zmanjšani zračni vlagi v prostoru ponovno vrne. Tako nam sama hiša uravnava zračno vlago ter povečuje udobje bivanja.

Na tem mestu bi radi opozorili na nevarnosti ob nepravilni izvedbi ter uporabi napačnih materialov. Če se vgradi kot zaključi sloj fasadni sistem, ki preprečuje prehod vodne pare, lahko v določenih primerih pride do kondenzacije vodne pare v sloju toplotne izolacije. To se lahko zgodi v primeru uporabe lesnovlaknenih plošč, kjer pride do razslojevanje le-teh, v zimskem času pa tudi do zmrzovanja in nabrekanja. Rezultat so poškodbe na fasadi in valoviti izgled fasade. Sanacija je v tem primeru zelo draga.

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>