Energetske izkaznice

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice, saj lahko tako lastniki nepremičnin vidijo kako lahko izboljšajo izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižajo stroške vzdrževanja in bivanja.

Na izkaznici je navedenih sedem razredov energetske učinkovitosti stavb, od razreda A, ki pomeni najboljšo energetsko učinkovitost in pri kateri je toplota potrebna za ogrevanje najmanjša, pa vse do razreda G, ki je energetsko najbolj potraten.

Energetsko izkaznico morajo pridobiti lastniki nepremičnin, ki bodo svojo nepremičnino prodajali ali jo dali v najem za obdobje daljše od enega leta.

Zakon predvideva tudi izjemo, da izkaznice ne potrebujejo lastniki:
– stavb, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
– stavb, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
– industrijskih stavb in skladišč
– nestanovanjskih kmetijskih stavb, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih –klimatskih pogojev,
– preproste in nezahtevne objekte ter samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 kvadratnih metrov.

Ločimo med računsko in merjeno energetsko izkaznico. Računski postopek se uporablja za vse novogradnje, celovite obnove objektov in obstoječe stanovanjske stavbe, ki so namenjene za prodaja in najem. Merjeni postopek izdelave pa je namenjen obstoječim ne-stanovanjskim stavbam, kot so zdravstveni domovi, poslovne stavbe, šole itd.

 

energetska izkaznica
image-1206

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>