Energetska sanacija

Energetska sanacija stavb postaja vedno bolj aktualna tematika na področju obnove in rekonstrukcij eno- in več-stanovanjskih stavb. Kot država smo se k povečanju energetske učinkovitosti zavezali s sprejetjem direktiv EU, katerih zahteve smo postopoma prenesli v zakone in pravilnike Republike Slovenije. Najbolj pomemben pravilnik na področju učinkovite rabe energije je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010). Kljub vsemu pa pravilnik ne obvezuje lastnikov obstoječih stavb k izvedbi energetske sanacije stavbe, ampak le predpisuje zahteve za novogradnje in v primerih izvedbe večjih rekonstrukcij. Lastnike obstoječih stanovanj k izvedbi energetske sanacije bolj spodbujajo visoke cene in porabe energetnov in spodbude Eko sklada.

Izvedba energetske sanacije je priporočljiva z več vidikov in se kaže pri:

  • prihranku na porabljeni energiji, ki se neposredno izkazuje v zmanjšanih računih za energente,
  • povečanju toplotnega ugodja in kvalitete zraka v prostorih – posledično je manj težav z boleznimi, poveča se storilnost,
  • odpravljanju vzroka za nastanek plesni,
  • izboljšanju podobe stavbe,
  • podaljšanju življenjske dobe stavbe in
  • povečanju vrednosti stavbe.

Energetska sanacija stavbe je kompleksen projekt, ki mora zajemati pravilno izbiro ukrepov s pravilnim zaporedjem. Ko se investitor oziroma lastnik stavbe odloči pristopiti k delni ali celotni energetski sanaciji stavbe, priporočamo, da se izvede natančen energetski pregled stavbe prilagojen njeni velikosti in kompleksnosti. Z izvedenim pregledom se določijo ukrepi za zmanjšanje porabe energije, njihovo zaporedje izvedbe, ocenijo se prihranki energije in vračilne dobe vloženih sredstev.

Izbor ukrepov za izvedbo energetske sanacije v grobem delimo na:

  • Ukrepe za izboljšanje ovoja stavbe (izolacija zunanjih sten, stropov, tal, zamenjava oken, odprava toplotnih mostov,…)
  • Ukrepe za izboljšanje energetskih učinkovitosti sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja (zamenjava sistemov, vgradnja prezračevanja z rekuperacijo, izvedba hidravličnega uravnoteženja,…)
  • Ukrepe za povečanje izrabe obnovljivih virov energije (ogrevanje na biomaso, priprava tople sanitarne vode s pomočjo sončnih zbiralnikov energije, vgradnja fotovoltaike,…)

Predlagani izbor in zaporedje ukrepov je različna za vsako stavbo posebej in je prilagojen stanju stavbe in naprav, predvidenim finančnim sredstvom in posebnim željam investitorja.

V primeru izvedbe celotne energetske sanacije se najprej izvedejo ukrepi za izboljšanje ovoja in šele kasneje prilagodi ali zamenja sistem ogrevanja, ki naj bo prilagojen novim, manjšim energetskim potrebam stavbe.

V podjetju HARCO d.o.o. lahko za vas pripravimo podrobni energetski pregled stanovanja, eno- ali več-stanovanjske stavbe. Za vas lahko poleg predvidenih energetskih ukrepov pripravimo tudi ovrednotenje prihrankov in višine investicije, vračilne dobe predlaganih ukrepov in nadzor nad izvedbo predlaganih ukrepov.

Napiši Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>