Strokovni nadzor pri gradnji

V tem blogu bomo pisali predvsem o pomenu strokovnega nadzora pri gradnji. Obveznost gradbenega nadzora pri gradnji objektov predpisuje Zakon o graditvi objektov v 85. členu. Zagotovi ga investitor najpozneje z dnem pripravljalnih del na gradbišču. Smisel nadzora nad gradnjo ni samo v upoštevanju zakona. V praksi pomeni kontrolo usklajenosti projektov za gradbeno dovoljenje in same gradnje, preverjanje ustreznosti materialov in pravilnosti njihove vgradnje, obračunavanje vgrajenih količin, spremljanje terminskega in finančnega plana gradnje ter skrb za izpolnjevanje izvajalčevih drugih pogodbenih obveznosti.

Preberi več