Celovita energetska obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

Celovita energetska obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

 

V prejšnjem zapisu o Energetski sanaciji stavb smo vam predstavili splošni pogled na povečanje energetske učinkovitosti z izvedbo posameznih ukrepov s pomočjo subvencije Eko sklada. V tem prispevku pa bi vam radi predstavili celovito energetsko obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki je prav tako podprta s subvencijo Eko sklada, vendar je način obračuna podpore in pristopa k obnovi drugačen kot pri izvedbi posameznih ukrepov.

Preberi več

Energetska sanacija

Energetska sanacija stavb postaja vedno bolj aktualna tematika na področju obnove in rekonstrukcij eno- in več-stanovanjskih stavb. Kot država smo se k povečanju energetske učinkovitosti zavezali s sprejetjem direktiv EU, katerih zahteve smo postopoma prenesli v zakone in pravilnike Republike Slovenije. Najbolj pomemben pravilnik na področju učinkovite rabe energije je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010). Kljub vsemu pa pravilnik ne obvezuje lastnikov obstoječih stavb k izvedbi energetske sanacije stavbe, ampak le predpisuje zahteve za novogradnje in v primerih izvedbe večjih rekonstrukcij. Lastnike obstoječih stanovanj k izvedbi energetske sanacije bolj spodbujajo visoke cene in porabe energetnov in spodbude Eko sklada.

Preberi več