Celovita energetska obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

Celovita energetska obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe

 

V prejšnjem zapisu o Energetski sanaciji stavb smo vam predstavili splošni pogled na povečanje energetske učinkovitosti z izvedbo posameznih ukrepov s pomočjo subvencije Eko sklada. V tem prispevku pa bi vam radi predstavili celovito energetsko obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki je prav tako podprta s subvencijo Eko sklada, vendar je način obračuna podpore in pristopa k obnovi drugačen kot pri izvedbi posameznih ukrepov.

Preberi več

Energetska sanacija

Energetska sanacija stavb postaja vedno bolj aktualna tematika na področju obnove in rekonstrukcij eno- in več-stanovanjskih stavb. Kot država smo se k povečanju energetske učinkovitosti zavezali s sprejetjem direktiv EU, katerih zahteve smo postopoma prenesli v zakone in pravilnike Republike Slovenije. Najbolj pomemben pravilnik na področju učinkovite rabe energije je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010). Kljub vsemu pa pravilnik ne obvezuje lastnikov obstoječih stavb k izvedbi energetske sanacije stavbe, ampak le predpisuje zahteve za novogradnje in v primerih izvedbe večjih rekonstrukcij. Lastnike obstoječih stanovanj k izvedbi energetske sanacije bolj spodbujajo visoke cene in porabe energetnov in spodbude Eko sklada.

Preberi več

Strokovni nadzor pri gradnji

V tem blogu bomo pisali predvsem o pomenu strokovnega nadzora pri gradnji. Obveznost gradbenega nadzora pri gradnji objektov predpisuje Zakon o graditvi objektov v 85. členu. Zagotovi ga investitor najpozneje z dnem pripravljalnih del na gradbišču. Smisel nadzora nad gradnjo ni samo v upoštevanju zakona. V praksi pomeni kontrolo usklajenosti projektov za gradbeno dovoljenje in same gradnje, preverjanje ustreznosti materialov in pravilnosti njihove vgradnje, obračunavanje vgrajenih količin, spremljanje terminskega in finančnega plana gradnje ter skrb za izpolnjevanje izvajalčevih drugih pogodbenih obveznosti.

Preberi več

Energetske izkaznice

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice, saj lahko tako lastniki nepremičnin vidijo kako lahko izboljšajo izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižajo stroške vzdrževanja in bivanja.

Preberi več

Gradnja stanovanjske hiše

Gradnja stanovanjske hiše

Z novo generacijo pridejo tudi potrebe po novem bivališču. Nekateri si uredijo bivališče v hišah svojih staršev, drugi kupijo stanovanje, spet tretji pa si zgradijo novo stanovanjsko hišo.

Današnja tema je namenjena zadnjim. Na kratko bomo predstavili nekaj možnosti pri gradnji vaše “sanjske” hiše.

Poznamo več sistemov gradnje objektov. V grobem lahko ločimo dva sistema. Mokra gradnja ter suha oz. montažna gradnja. V Sloveniji se je v zadnjem času zelo razširila montažna gradnja. Predvsem gradnja iz lesa, ki ga imamo pri nas na pretek. Sicer še vedno večino kvalitetnih lesnih asortimentov izvozimo v tujino, a se počasi tudi na tem področju popravlja trend.

Preberi več